EXAMENEEXAMEN DE BACALAUREAT 2019

Examenul de bacalaureat - 2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare şi cu prevederile OMEN 4830/30.08.2018

Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile anului 2019 sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat 2011

Acte normative utile:

    • Programele sunt valabile şi pentru promoţiile anterioare

CERTIFICAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR 2019

Acte normative utile: