EXAMENEEXAMEN DE BACALAUREAT 2021

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile Ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

Programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021, au fost aprobate prin ordinul ME 3237/05.02.2021 (anexa 2).

Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2021 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Acte normative utile:

    • Programele sunt valabile şi pentru promoţiile anterioare

CERTIFICAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR 2021

Acte normative utile: