INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Solicitare informaţii. Legislație

Legislație:
  • Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public - citeste
  • Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, Hotărârea 123/2002 - citeste
Persoana responsabilă pentru Legea nr. 544/2001: prof. ing. Tuduran Florica

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa liceului (Arad, str. Mărășești nr. 34).
În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
  • Cerere solicitare informaţii de interes public - descarcă
  • Reclamaţie administrativă 1 - descarcă
  • Reclamaţie administrativă 2 - descarcă


Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

LISTA FUNCȚIILOR PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

conform prevederilor Legii 250/2016 și Legii cadru 153/2017

Statul de funcții la 1.10.2018 - aici

Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare 2019 2020

Situaţia plăţilor

Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normativeBilanţuri contabileAchiziţii publice

Programul anual al achiziţiilor publice

Centralizatorul achiziţiilor publice şi - contractele cu valoare de peste 5000 de euro

Contractele cu valoare de peste 5000 de euroDeclaraţii de avere şi de intereseFormulare tip

(cu menţionarea timpului necesar completării)