VIZIUNEA

"Cu noi te pregăteşti pentru viaţă"

MISIUNEA

Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie şi de dobândirea unor competenţe specifice transporturilor auto. Eforturile noastre se îndreaptă în primul rând spre realizarea integrării comunitare. Vom căuta să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice.

Ne propunem sa dezvoltăm un mediu favorabil învăţării, sa le oferim elevilor un start in educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor. Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu factorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală diferită.

Ceea ce dorim să realizăm, este armonizarea intereselor comune elevilor, profesorilor, părinţilor şi comunităţii locale, în vederea îndeplinirii standardelor educaţionale şi profesionale specifice specializărilor oferite de şcoală. Şcoala îşi propune asigurarea condiţiilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună şi cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de cariera pe care o vor alege, astfel încât să poată urma cu succes o formă de învăţământ superior, să-şi formeze competenţe necesare inserţiei sociale.

Subliniem importanţa asimilării şi diseminării misiunii şcolii noastre de către toţi factorii implicaţi în procesul educativ, pentru atingerea celor propuse. Aceasta cu atât mai mult, cu cât profilurile şi calificările oferite de către şcoală acoperă o industrie în continuă expansiune. In acest scop, managementul şcolii este focalizat pe orientarea tuturor resurselor de care dispune şcoala spre elev, beneficiarul actului educaţional